Now showing items 1-2 of 2

  • Kaskády kotlů a jejich řízení 

    Juráček, Martin
    Téma bakalářské práce je “ Kaskády kotlů a jejich řízení. “ Úkolem není pouze navrhnout otopnou soustavu a zdroj tepla v bytovém domě, který se nachází v Hranicích, ale také navrhnout správně trojcestné ventily a vyvažovací ...
  • Otopné soustavy v domech s nízkou potřebou tepla pro vytápění 

    Juráček, Martin
    Tato práce je zpracovaná jako návrh vytápění pro objekt seminárního centra Veronika v Hostětíně pro část objektu ubytovna. Tento stávající objekt je postaven v pasivním standartu. V části ubytovny je navrženo vytápění ...