Now showing items 1-2 of 2

  • Optický zdroj se superluminiscenční diodou 

    Juráň, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optického zdroje se superluminiscenční nebo laserovou diodou. Nejprve je v ní rozebrána problematika optických zdrojů v podobě laserových diod (koherentního záření). Práce obsahuje ...
  • Vývoj systému řízení astronomického dalekohledu s možností sledování družic 

    Juráň, Jakub
    Práce se zabývá návrhem elektroniky řídicí jednotky pro pohon montáže astronomického dalekohledu s možností sledování umělých družic. Obsahuje teoretický rozbor problematiky určování pozice objektů pozorovatelných na obloze, ...