Now showing items 1-1 of 1

  • Měření zpětného rázu při výstřelu 

    Juráň, Radovan
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přípravku pro měření zpětného rázu při výstřelu zbraně. Sestává se ze dvou ucelených bloků. Část vypracovaná jako semestrální projekt v zimním semestru akademického roku 2016/2017 ...