Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce objektů na GPU 

    Jurák, Martin
    Tato práce je zaměřena na akceleraci detekce objektů v obraze metodou Random Forest. Detektor Random Forest se skládá ze souboru náhodných rozhodovacích stromů, které jsou na sobě nezávisle vyhodnocovány, čehož lze využít ...
  • Odstranění šumu z obrazu 

    Jurák, Martin
    Digitální obraz je často poškozen šumem. Proto bylo vytvořeno mnoho metod pro jeho odstranění. Tato práce se popisuje a porovnává tři z těchto metod: konvoluční filtry typu dolní propust, bilaterální filtr a prahování ...