Now showing items 1-2 of 2

  • Novostavba farního kostela v Brně-Líšni 

    Jurák, Vítězslav
    Diplomová práce s názvem „Novostavba farního kostela v Brně-Líšni“ je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o jeden objekt umístěný ve svahu. Tvoří tak jedno nadzemní a jedno částečně podzemní podlaží. ...
  • Rodinný dům s provozovnou 

    Jurák, Vítězslav
    Bakalářská práce s názvem „Rodinný dům s provozovnou“ je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. Provozovnou se rozumí kancelářský prostor funkčně spojen s rodinným domem. Objekt se nachází v obci Štípa v nové ...