Now showing items 1-7 of 7

 • Algoritmus ochranné funkce pro lokalizaci nesymetrie 

  Kopáček, Petr
  Předmětem diplomové práce je návrh algoritmu ochranné funkce pro lokalizaci nesymetrických poruch v odporově uzemněných sítích VN s decentralizovaným měřením okamžitých hodnot napětí a proudů. Teoretická část práce popisuje ...
 • Analysis of IEC 61850-9-2LE Measured Values Using a Neural Network 

  Wannous, Kinan Hasan Wafaa; Toman, Petr; Jurák, Viktor; Wasserbauer, Vojtěch (MDPI, 2019-04-28)
  Process bus communication has an important role to digitalize substations. The IEC 61850-9-2 standard specifies the requirements to transmit digital data over Ethernet networks. The paper analyses the impact of IEC 61850-9-2LE ...
 • Dynamické zatěžování venkovních vedení 

  Šimák, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na představení zařízení a principů při dynamickém proudovém zatěžování vedení. Jednotlivé metody jsou představeny a popsány se zaměřením na systémy online monitorování. Dále je proveden výpočet ...
 • Kompenzace přetoků jalového výkonu do VN soustavy 

  Jurák, Viktor
  Diplomová práce se zabývá analýzou toků jalových výkonů v sítích VN a NN. V první části je provedena definice jalového výkonu a jsou popsány jednotlivé prvky sítí, které přispívají svým jalovým výkonem do distribuční sítě. ...
 • Model rozvodny s dvojitým systémem přípojnic 

  Kopáček, Petr
  Cílem bakalářské práce je přestavět jednosystémový model rozvodny vn na model se dvěma přípojnicemi, ve kterém jedno pole zastupuje příčný spínač přípojnic, poté ho nakonfigurovat, otestovat a uvést do provozu pro laboratorní ...
 • Parametry kabelových vedení 

  Váša, Lukáš
  Trend vývoje charakteru elektrických sítí v posledních letech ukazuje na zvýšenou poptávku po kabelizaci stávajících i nově budovaných vedení vysokého napětí. Z hlediska spolehlivého provozu a plánování údržby těchto linek ...
 • Systém pro chránění laboratorního generátorového soustrojí 

  Jurák, Viktor
  Tato práce se zabývá návrhem chránění synchronního alternátoru. Úvod práce je věnován popisu laboratorního generátorového soustrojí a srovnání zařízení – ochranných terminálů a měřicích příslušenství – které lze využít pro ...