Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení výkonnosti stavebního podniku 

  Juránková, Helena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti stavebního podniku. Teoretická část popisuje údaje vstupující do výpočtu, dále jednotlivé ukazatele a metody finanční analýzy. Praktická část představuje případovou studii, ...
 • Vyhotovení geometrického plánu v katastrálním území Šakvice 

  Juránková, Helena
  Bakalářská práce popisuje tvorbu geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v geodetickém softwaru GEUS 17.0. Zájmová lokalita se nachází v obci Šakvice, Katastrální pracoviště ...
 • Vývoj výstavby nízkoenergetických a pasivních domů 

  Juránková, Helena
  V návaznosti na úsporu energií se začala rozvíjet výstavba energeticky úsporných domů, mezi něž se řadí domy nízkoenergetické, pasivní a nulové. Diplomová práce čtenáři přibližuje energeticky úsporné domy, průběh historie ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Filipová, Silvie
  Diplomová práce je zaměřena na finanční zdraví společnosti, která se zabývá distribucí lodí závodních tříd po celém světě. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení dosavadní finanční situace podniku a navrhnout cesty k ...