Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrické a tepelné vlastnosti bezolovnatých pájených spojů 

    Jurásek, Matěj
    Tato práce je zamřena na problematiku pájení. V teoretické části popisuje základní požadavky na materiály a pájecí slitiny, které do tohoto procesu vstupují. Dále také faktory, které mají zásadní vliv na jakost spoje a ...
  • Studená chemická laminace keramiky s nízkou teplotou výpalu 

    Jurásek, Matěj
    V této práci je rozebrána problematika výroby struktur pomocí nízkoteplotně vypalované keramiky s širším zaměřením na oblast laminace. Jsou zde zmíněny termokompresní metody, které jsou v dnešní době nejvíce rozšířenými a ...