Now showing items 1-2 of 2

  • Mezinárodní zdanění dividend 

    Jurčáková, Renata
    Diplomová práce je zaměřena na mezinárodní zdanění dividend z pohledu právnických osob. S ohledem na šíři tématu je práce orientována především na problematiku zdaňování dividend holdingových společností. Diplomová práce ...
  • Zdaňování příjmů z kapitálu v České republice a ve vybraných státech Evropské unie 

    Jurčáková, Renata
    Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzických osob z kapitálového majetku. Bakalářská práce se zabývá platnou legislativou v České republice a ve vybraných státech Evropské unie. Součástí práce je také srovnání ...