Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace pro zpracování a vyhodnocení náměrů z optického reflektometru 

  Vitek, Vojtech
  Táto diplomová práca je zameraná na vytvorenie aplikácie, ktorá spracováva namerané dáta z prístroja OTDR. Prvá časť práce popisuje optické vlákna, prenosové vlastnosti vlákien a metódy merania útlmu na optickej trase. ...
 • Automated Electrochemical Etching Prototype for Cold Field Emission Cathodes 

  Jurčík, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with a setup for automated cold cathode etching, its difficulties and benefits. As the method is well know there are no articles which describes this procedure in detail at least for tungsten wires from ...
 • Implementace standardu NG-PON2 do OPNET Modeleru 

  Cymorek, Patrik
  Cílem této práce je seznámit se s komunikací ve standardu NG-PON2. První kapitola dokumentu se zabývá popisem optických sítí. V následující kapitole je popsána komunikace ve standardu NG-PON2 zahrnující také detailní popis ...
 • Modelování elastických a neelastických kolizí 

  Jurčík, Michal
  Diplomová práce se zabývá kolizemi nákladních vozíků uvnitř prostředí logistického distribučního skladu. Cílem práce je vyhnutí se případným kolizím, které mohou mezi těmito vozíky nastat. V první kapitole jsou podrobně ...
 • Návrh a realizace programu pro měřicí přístroj EXFO FTB-5700 

  Stříteský, Radek
  Hlavním cílem mé bakalářské práce je realizace programu pro automatizované měření disperze optických sítí. Práce v první části stručně vysvětluje optická vlákna, disperze a typy jejího měření. Je zde popsaná chromatická ...
 • Nízkoúrovňové řízení a sběr dat v bezdrátovém přístupovém bodu MikroTik 

  Jurčík, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na využití protokolu ICMP pro přenos uživatelsky definovaného obsahu dat. Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení s využitím socketů operačního systému OpenWRT, pomocí nichž jsou přenášeny ...
 • Novel Algorithm in Activation Process of GPON Network 

  Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Jurčík, Michal; Filka, Miloslav (Croatian Communications and Information Society, 2016-02-17)
  Passive optical networks are dominating access networks around the world due to its their economical aspect, bandwidth, and penetration. It is necessary to deal with specification of these networks.
 • Preparation Of Cold Field Emission Cathodes Withultra Sharp Tips 

  Jurčík, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article deals with preparation of very sharp cold field emission cathodes made from polycrystalline tungsten wire which is widely used by other researchers and manufacturers. Common manufacturing process of electrochemical ...
 • Visualization Tool for Control Signalling in NG-PON2 

  Horváth, Tomáš; Jurčík, Michal (Croatian Communications and Information Society, 2016-07-01)
  Požadavky uživatelů na kvalitu připojení k Internetu a služeb nutí poskytovatelé služeb a technické komunity, navrhnout a zavést nové technologie, které mohou reagovat na tuto požadavky. Nejslibnější řešení v tomto ohledu ...
 • Vizualizace komunikace mezi jednotkami OLT a ONU v sítích NG-PON2 

  Ilgner, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá pasivními optickými sítěmi, které poskytují řešení dostupných přístupových sítích a mají dostatečnou kapacitu pro datově náročné služby. Úvodní část srovnává technologie přístupových sítích ...