Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti pájení SMD součástek pomocí zařízení Fritsch 

    Juračka, Martin
    Diplomová práce se zaměřuje na technologii pájení v mikroelektronice. Popisuje podrobněji základní způsoby pájení a oprav v elektronice. Práce uvádí principy technologických zařízení pro hromadné pájení a užívaná opravárenská ...
  • Návrh a charakterizace organických polovodičových součástek 

    Juračka, Martin
    Teoretická část práce podává přehledný souhrn historie vývoje organických TFT tranzistorů, vysvětluje základní fyzikální dění v organických polovodičích a rozebírá nejpoužívanější materiály pro výrobu OTFT. Praktická část ...