Now showing items 1-8 of 8

 • Adaptace mateřské školy na moderní bydlení 

  Peciarová, Gabriela
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom adaptácie a prístavby objektu materskej škôlky v obci Pravenec. Objekt bol postavený v roku 1963 a pôvodne slúžil ako materská škôlka a jasle. K svojmu pôvodnému účel bol využívaný ...
 • City Hostel 

  Langer, Ivo
  Projekt řeší novostavbu objektu pro přechodné ubytování s kavárnou. Tato budova je navržena jako samostatně stojící, pozemek je situován v jižní části města Břeclav a je téměř rovinatý. Hostel půdorysně zaujímá tvar písmene ...
 • Moderní poliklinika 

  Juračková, Edita
  Předmětem diplomové práce je návrh polikliniky v městě Brně. Objekt je řešen jako železobetonový skelet se čtyřmi nadzemními podlažími. Budova je založena na patkách podporovaných předraženými pilotami. Obvodový plášť se ...
 • Rodinné bydlení s kadeřnictvím 

  Remsová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného bydlení s kadeřnictvím. Jedná se o dvoupodlažní dům propojený s přízemní provozovnou. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Obvodové nosné zdivo tloušťky 300 mm je vyzděno ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Šťastný, Marek
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu s projekční kanceláří. Stavba bude členěna na objekt garáže a rodinného domu s projekční kanceláří. Garáž je určena pro ...
 • Ubytování pro mládež 

  Juhászová, Michaela
  Tato diplomová práce řeší projekt novostavby objektu ubytování pro mládež v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Objekt je umístěn na parcele o p.č. 873/21 v katastrálním území Horní Heršpice 612065. V objektu se bude ...
 • Vinařský penzion Aurelius 

  Čejka, Kamil
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby penzionu s restaurací a wellness. Objekt je navržen jako samostatně stojící stavba se dvěma nadzemními podlažími a vinným sklepem. V ...
 • Zázemí biatlonového areálu 

  Minářová, Klára
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby tribuny a sportovního zázemí pro biatlon. Objekt je umístěn v obci Staré Město pod Landštejnem, situován na parcele č. 1818/6. Objekt je samostatně ...