Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení rizik práce s těžkými břemeny 

    Jurigová, Karolína
    Diplomová práce se zaměřuje na problematiku manipulace s těžkými břemeny pomocí jeřábu. Snaží se identifikovat rizika vyvstávající ze samotného procesu. Analýza současného stavu hodnotí problematiku z pohledu současného ...
  • Návrh marketingové kampaně podniku 

    Jurigová, Karolína
    Bakalářská práce se zaměřuje na navrhnutí reálné marketingové kampaně pro Dominikánskou republiku v rámci marketingového oddělení cestovní agentury Invia.cz. Kampaň vychází z analýzy činnosti konkurence a zaměřuje se na ...