Now showing items 1-2 of 2

  • Návrhář a generátor budov 

    Jurka, Zdeněk
    Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou 2D editoru pro rychlý převod bitmapové předlohy půdorysu budovy do vektorové reprezentace. Důraz je kladen na ucelený objektový návrh editoru umožňující jeho rozšíření o část automaticky ...
  • Systém pro tvorbu 3D modelů budov z půdorysů 

    Jurka, Zdeněk
    Tato práce se zabývá popisem a návrhem aplikace pro tvorbu trojrozměrných modelů budov z jejich půdorysů a jejich publikací na internetu. V úvodní části je popsán postup pro tvorbu půdorysu budovy. Následující část popisuje ...