Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení pracovní motivace ve společnosti PLASTIKA a.s. 

    Jančová, Hana
    Diplomová práce se zaměřuje na zlepšení pracovní motivace ve společnosti Plastika a.s. Pomocí interních zdrojů a dotazníkového šetření je provedena analýza současného motivačního systému ve společnosti. Na základě výsledků ...