Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační agent pro informace o Brně 

    Jurkovič, Juraj
    Cieľom tejto práce je preskúmať a následne aplikovať techniky a technické riešenia pri vývoji informačných agentov. Práca sa zameriava na riešenia jednotlivých podproblémov pomocou existujúcich systémov, prepojenie týchto ...
  • Vztah změn sázkových kurzů a výsledků fotbalových zápasů 

    Jurkovič, Juraj
    Cieľom tejto práce je demonštrovať techniky pre riešenie úloh extrakcie dát z webu a získavania znalostí z dát. Prípadová štúdia je zameraná na zber dát zo stávkových kancelárií a následnú analýzu týchto dát. Práca demonštruje ...