Now showing items 1-2 of 2

  • Opotřebení pneumatik osobních automobilů 

    Jurnečka, Ladislav
    Cílem této bakalářské práce je popsat konstrukce pneumatik a způsoby opotřebení pneumatik u osobních automobilů. Její součástí je také úvaha o možnostech následného zpracování a využití materiálu pneumatik.
  • Torzní tuhost rámu Formule Student 

    Jurnečka, Ladislav
    Diplomová práce se zabývá zjištěním torzní tuhosti rámu studentské formule s použitím fotogrammetrického zařízení TRITOP a následným porovnáním s vytvořeným výpočtovým modelem v MKP softwaru. Měření a výpočty jsou provedeny ...