Now showing items 1-13 of 13

 • Analyzátor protokolů řízený pravidly 

  Jurnečka, Peter
  Práce se zaobírá přehledem problematiky potřebné na návrh síťového analyzátoru. Popisuje existující řešení, poskytuje teoretické východiska potřebné pro návrh vlastního analyzátoru. V části popisující návrh se specifikuje ...
 • Design and Performance Analysis of Parallel Processing of SRTP Packets 

  Wozniak, Jan
  Šifrování multimediálních datových přenosů v reálném čase je jednou z úloh telekomunikační infrastruktury pro dosažení nezbytné úrovně zabezpečení. Rychlost provedení šifrovacího algoritmu může hrát klíčovou roli ve velikosti ...
 • Generování zdrojových kódů aplikací pomocí návrhových vzorů 

  Hanák, František
  Tato práce se zabývá generováním zdrojových kódů aplikací pomocí návrhových vzorů. Práce popisuje problematiku specifikace návrhových vzorů a jejich užití při generování kódů aplikací. Podstatná část práce se věnuje popisu ...
 • Herní engine v Silverlightu 

  Šebedovský, Richard
  Bakalářská práce popisuje tvorbu 2.5D herního enginu určeného pro platformu Microsoft Silverlight 3.0 s využitím programovacího jazyka C# pro kód jadra samotního engineu a jazyka XAML pro tvorbu uživatelského rozhraní. V ...
 • Nástroj na testovaní bezpečnosti bezdrátových sítí 

  Gancarčík, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových sítí, současnými možnostmi ochrany těchto sítí a implementaci nástroje na jejich testování. Pojednává také o využití technologie nVidia CUDA k akceleraci paralelních ...
 • Nástroj pro generováni informančního systému 

  Falhar, Radek
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat nástroj pro pasivní generování zdrojových kódů pro specifický framework informačního systému. Tímto frameworkem je ZeroFramework, který je určen k vývoji klient-server aplikací ...
 • Nástroj pro urychlení vývoje aplikací v MS Visual Studiu 2010 

  Machala, Jan
  Tato práce se zabývá nástrojem na urychlení vývoje v novém programovacím jazyku pro nezkušené programátory. Aplikace napovídá ukázky zdrojového kódu v prostředí Visual Studia 2010 dle aktuálně používaného programovacího ...
 • Návrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémech 

  Jurnečka, Peter
  V tejto práci je opísaný návrh spôsobu zápisu a práce s paralelnými návrhovými vzormi, ktorého prínosom je možnosť navrhovania automatických oprav existujúcich paralelných zdrojových kódov pomocou refaktoringu. Na to, aby ...
 • Počítačový systém pro organizaci sportovních soutěží 

  Sláma, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje počítačový systém pro organizaci sportovních soutěží. Hlavním úkolem bylo vytvořit aplikaci, která kompletně pokryje potřeby výpočtové techniky na sportovních soutěžích. Mezi tyto úkoly patří ...
 • Překladač jazyka C# do jazyka Nvidia CUDA 

  Zajíc, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na akceleraci výpočtů na grafické kartě NVidia pomocí technologie CUDA s implementací na platformě .NET. Problém je řešen jako překladač jazyka C# do jazyka NVidia CUDA s využitím výrazových ...
 • Synchronizace dokumentů uložených na 3 a více počítačích 

  Nykrýn, Lukáš
  Práce pojednává o návrhu a implementaci aplikace pro sdílení souborů mezi více počítači za pomoci externího disku. Aplikaci je možné provozovat jak na systému GNU/Linux, tak na systému MS Windows. V prostředí systému Windows ...
 • Techniky napadení ELF/PE souborů a jejich detekce 

  Brunai, Adam
  Tato práce se zabývá technikami napadení spustitelných souborů v OS Windows. Jejím hlavním cílem je analyzovat techniky infekce v kontextu složitosti jejich implementace a detekce. Před samotnou analýzou technik infekce ...
 • Vstupní zásuvný modul do analyzátoru protokolů 

  Ocelík, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací zásuvného modulu do síťového analyzátoru protokolů, představuje jeho jednotlivé části a jejich účel. Ukazuje základní princip jeho fungování a je popsáno jeho rozhraní pro vstupní ...