Now showing items 1-2 of 2

  • Český Těšín - vzkříšení 

    Jursa, Adam
    Cílem mé práce bylo navržení konceptu pro rozvoj území mezi ulicemi Jablunkovská a Frýdecká v Českém Těšíně. Mnou navržené urbanistické řešení zhodnocuje potenciál území a vytváří prostor pro další rozvoj města. V detailu ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Jursa, Adam
    Cílem projektu bylo nalézt řešení revitalizace zanedbaného prostoru předpolí Květné zahrady v Kroměříži. Jeho provozní a formální stránku a do značné míry i funkční náplň prostoru. Květná zahrada byla vybudována v 17. ...