Now showing items 1-9 of 9

 • Eye Tracking in User Interfaces 

  Jurzykowski, Michal
  Tato diplomová práce byla vytvořena během studijního pobytu na Uviversity of Estern Finland, Joensuu, Finsko. Tato diplomová práce se zabývá využitím technologie sledování pohledu neboli také sledování pohybu očí (Eye-Tracking) ...
 • HDR Image Processing 

  Mojžíš, Vít
  Tato práce se zabývá zpracováním HDR obrazu, se zaměřením na návaznost HDR na současné technologie. Praktickým cílem pak byl vývoj uživatelského rozhraní přehrávače HDR videa. Výsledek bude použit pro ovládání nového ...
 • Interaktivní sdílení dokumentů 

  Jóba, Viktor
  Tato práce se zabývá sdílením a editací textových dokumentů v reálném čase přes počítačovou síť. Jednotný obsah dokumentu u všech členů sdílení je zajištěn pomocí algoritmu operačních transformací. Tato metoda je v práci ...
 • Program pro výpočet transformací barevných souřadnic a mísení barev 

  Jurzykowski, Michal
  Nejdůležitější lidský smysl je zrak. Vidíme pomocí očí, které jsou citlivé na malou část elektromagentického vlnění. Bílé sluneční světlo obsahuje celé viditelné spektrum. Rozkladem bílého světla získáme barevné spektrum. ...
 • Sdílená tabule založená na KDE Telepathy 

  Láznička, Stanislav
  Tato práce se zabývá implementací komunikačního klienta s názvem Makneto++, který je založen na rozhraní Telepathy (pro určité části bylo občasně využíváno již hotového kódu z KDE Telepathy, jež je licencován GNU LGPL). ...
 • Skládání HDR obrazu ze sekvence snímků 

  Strašil, Martin
  Tato práce popisuje návrh postupu a jeho implementaci skládání sekvence snímků s nízkým dynamickým rozsahem v obraz s vysokým dynamickým rozsahem. Výsledný program nejenže zobrazí výsledek, ale také dovoluje uložit obraz ...
 • Systém pro kontrolu přístupových bodů 

  Stodůlka, Daniel
  Úkolem této práce je navrhnout a implementovat systém pro kontrolu přístupových bodů a zajistit jeho vzdálenou správu. Celý systém se skládá ze tří částí - řídícího program,webového klienta a server systému sdružujícího ...
 • Vizualizace Ganttova diagramu pro platformu Android 

  Douděra, Martin
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace slouží pro plánování projektů, kde je jako vizualizační technika využit Ganttův diagram, který je rozšířen o závislosti a přidělování ...
 • Zahradní počítač 

  Štrba, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je na základě současných řešení zahradních počítačů navrhnout a zrealizovat zahradní počítač s moderním grafickým uživatelským rozhraním. Práce se zaměřuje nejen na fyzické součásti takového ...