Now showing items 1-1 of 1

  • Využití metod projektového managementu v podniku 

    Káčerková, Tereza
    Diplomová práce je zaměřena na aplikaci metod projektového řízení ve firmě. Práce nejprve specifikuje teoretické poznatky této oblasti. Na teoretickou část navazuje analýza externího a interního prostředí dané firmy. Na ...