Now showing items 1-9 of 9

 • Laboratorní příprava barevně odlišných sloučenin niklu 

  Rybárik, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na laboratorní možnosti přípravy různě barevných sloučenin niklu. V teoretické části jsou popsány chemické a fyzikální vlastnosti niklu a jeho sloučenin, které jsou možnými sloučeninami v řadě ...
 • Lanthanocenové katalyzátory pro syntézu polymerů s aplikací v medicíně 

  Slanina, Ondřej
  V teoretické části se práce zaměřuje na materiály, které jsou používány v medicíně. Systematicky jsou popsány kovové, keramické, sklokeramické a polymerní materiály. U všech materiálů je kladen důraz na biokompatibilitu ...
 • Mangan a jeho sloučeniny 

  Matláková, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhledání možných příprav vybraných sloučenin manganu. V teoretické části jsou popsané chemické a fyzikální vlastnosti látek, které úzce souvisí s přípravou tří po sobě jdoucích sloučenin ...
 • Nápověda k testům z anorganické chemie Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Straka, Radek
  E-learning je rychle se rozvíjející způsob vzdělávání užívající k vytváření, přenosu a poskytování informací multimediálních a komunikačních technologií. Smyslem bakalářské práce je tvorba studijních materiálů, ve formě ...
 • Nikl a jeho sloučeniny 

  Pařízek, Ladislav
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti přípravy vybraných sloučenin niklu. V teoretické části jsou podrobně popsány chemické a fyzikální vlastnosti niklu a jeho sloučenin, které souvisí s přípravou tří po sobě následujících ...
 • Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících olovo 

  Mončeková, Miroslava
  Hlavním tématem bakalářské práce je úprava laboratorních odpadních vod obsahujících olovo. Práce se zabývá olovem a jeho sloučeninami v odpadních vodách z anorganické laboratoře. Hledá vhodný způsob stanovení koncentrace ...
 • Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících těžké kovy 

  Krištof, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku těžkých kovů, jako Cr, Hg, Pb, Co, Cu, Ag, obsažených v odpadních vodách laboratoře anorganické chemie. Zabývá se bilancí těchto kovů u jednotlivých úloh, srovnáním bilance s ...
 • Zinek a jeho sloučeniny 

  Štefka, Michal
  Cílem bakalářské práce je příprava tří po sobě jdoucích sloučenin zinku. V teoretické části si práce všímá nejčastějších fyzikálních a chemických vlastností některých anorganických sloučenin tohoto prvku. Jsou to především ...
 • Železo a jeho sloučeniny 

  Krpoun, Karel
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti přípravy vybraných sloučenin železa. V teoretické části jsou podrobně popsány chemické a fyzikální vlastnosti síranu železitého, dodekahydrátu síranu amonno-železitého, oxidu ...