Now showing items 1-2 of 2

  • Studium vlastností synteticky připraveného thaumasitu 

    Kábrtová, Denisa
    Práce je zaměřena na optimalizaci přípravy thaumasitu způsobem hydratace ternesitu, dále porovnání tohoto způsobu s dalšími metodami. Za tímto účelem byla provedena příprava thaumasitu třemi odlišnými metodami - dle Aguilera ...
  • Vývoj samonivelačních směsí na bázi portlandského cementu 

    Kábrtová, Denisa
    Bakalářská práce je zaměřena na vývoj samonivelačních směsí na bázi ternárního pojivového systému tvořeného portlandským cementem, sádrovcem a hlinitanovým cementem. U navržených směsí se zaměřujeme zejména na použití dvou ...