Now showing items 1-1 of 1

  • Kotle pro vytápění rodinného domu 

    Kádek, Viktor
    Tato bakalářská práce se zabývá kotli na tuhá paliva pro vytápění rodinných domů, přičemž je pojednáváno zejména o koltích využivajících fosilní paliva i různé formy biomasy. První část je věnována rešerši tuhých paliv ...