Now showing items 1-2 of 2

  • Časosběrné video 

    Kárníková, Pavlína
    Tato práce popisuje problematiku tvorby časosběrného videa, zpracování obrazu a teorii fotografování. Cílem je vytvořit program, který by uměl upravit fotografie a následně je zpracovat do podoby videa. Program je implementován ...
  • Grafické demo s inverzní kinematikou 

    Kárníková, Pavlína
    Tato práce se zabývá tvorbou grafického dema s využitím inverzní kinematiky. Vysvětluje motivaci k jeho tvorbě, stručně se zmiňuje také o historii dema a principech animace. Poměrně podrobně popisuje základy i terminologii ...