Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování elektrických prvků vozidel 

    Kósa, Valentin
    Diplomová práce se zabývá problematikou elektrických vozidel. Úvodem poskytuje přehled o možných zdrojích elektrické energie a typech pohonů aplikovatelných pro elektrická vozidla. Hlavní části práce je vytvoření modelu ...
  • Výpočet nejistot metodou Monte Carlo 

    Kósa, Valentin
    Táto bakalářská práce se zabírá s nepřesnostmi měření. Popisuje různé typy nejistot, způsoby jejich určení a způsoby zápisu. Dále seznamuje čitatele s metodou Monte Carlo a popisuje její způsob aplikace. Dále aplikuje obě ...