Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh automatického vozíku AGV 

    Köhler, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem automatického dopravního vozíku (AGV), pro zajištění materiálového toku v průmyslu. Důraz je kladen zejména na návrh lokomočního ústrojí, tedy mechanismu řízení, trakčního pohonu s převodem ...
  • Použití slitin hořčíku 

    Köhler, Tomáš
    Bakalářská práce zahrnuje základní poznatky o hořčíku a jeho slitinách. Zabývá se také jejich vlastnostmi, rozdělením a možnostmi tepelného zpracování. Práce dále shrnuje aplikace hořčíkových slitin v jednotlivých průmyslových ...