Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku EKOTEX spol. s r. o. 

    Kökény, Antonín
    Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace podniku EKOTEX spol. s r. o. za období 2009 - 2013. K posouzení finančního zdraví vybraného podniku využívá metod finanční analýzy popsané v teoretické části práce. ...
  • Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

    Kökény, Antonín
    Diplomová práce se zaměřuje na finanční zhodnocení situace vybraného podniku v období 2015 - 2017. K posouzení finančního zdraví podniku jsou použity metody strategické a finanční analýzy. Na základě provedených analýz ...