Now showing items 1-2 of 2

  • Ekotoxicita léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi 

    Königsmarková, Kristýna
    Předložená bakalářská práce je zaměřena na ekotoxikologické testování léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi. Na problematiku nejprve nahlíží z teoretického hlediska – popisuje vliv residuí léčiv na životní prostředí, ...
  • Mikrofluidický enzymatický reaktor pro testování léčiv 

    Königsmarková, Kristýna
    Předložená diplomová práce se zabývá využitím mikrofluidiky pro účely mikrofluidického enzymatického reaktoru na testování léčiv. Na problematiku nejprve nahlíží z teoretického hlediska – popisuje mikrofluidiku, jakožto ...