Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh databáze pro konkrétní společnost 

    Kúdela, Lukáš
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom databázy pre efektívne fungovanie konkrétnej prevádzky spoločnosti pôsobiacej v oblasti cestovného ruchu. Na základe analýzy prostredia podniku ako aj interne nastolených procesov a ...