Now showing items 1-2 of 2

  • Kogenerační jednotka s absorpčním TČ 

    Kürthy, Marián
    Táto diplomová práca je zameraná na zhodnotenie funkčného spojenia kogeneračnej jednotky so spaľovacím motorom a absorpčného tepelného čerpadla za účelom zvýšenia kogeneračného vykurovacieho efektu. Cieľom práce je navrhnúť ...
  • Palivový článek jako alternativní zdroj el. energie 

    Kürthy, Marián
    Práca sa zaoberá technológiou palivových článkov, princípom palivových článkov a ich rozdelením. Taktiež je predstavená možnosť využitia zemného plynu ako paliva pre palivové články. V záverečnej časti práce sú uvedené dve ...