Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Kľúčik, Lukáš
    Táto bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému firmy DOR s.r.o. Prvá časť práce obsahuje teoretické poznatky k danej problematike. V druhej časti je zanalyzovaná samotná firma a jej informačný systém. ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Kľúčik, Lukáš
    Táto diplomová práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti Medeko Cast s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a predajom zliatin, odliatkov a polotovarov. Na základe výsledkov analýzy navrhuje vhodné zmeny na ...