Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSI 

    Kňazovický, Pavel
    Táto práca sa zaoberá analýzou protokolov zaisťujúcich zabezpečený prenos dát. V prvej časti je stručne popísaný referenčný model ISO/OSI. Druhá časť je zameraná na samotné zabezpečené protokoly na jednotlivých vrstvách ...
  • Vliv zatížení centrálního serveru na IMS síť 

    Kňazovický, Pavel
    Diplomová práca sa zaoberá architektúrou siete IMS a analýzou vplyvu zaťaženia na túto sieť. Architektúra IMS je sieťou novej generácie. Konverguje pevné a mobilné siete a umožňuje rýchle zavádzanie nových multimediálnych ...