Now showing items 1-8 of 8

 • Comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography 

  Horák, Michal; Bukvišová, Kristýna; Švarc, Vojtěch; Jaskowiec, Jiří; Křápek, Vlastimil; Šikola, Tomáš (Springer Nature, 2018-06-25)
  We present a comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam lithography and direct focused ion beam milling. We have investigated optical and structural properties and chemical composition of gold ...
 • Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state 

  Dvořák, Petr; Édes, Zoltán; Kvapil, Michal; Šamořil, Tomáš; Ligmajer, Filip; Hrtoň, Martin; Kalousek, Radek; Křápek, Vlastimil; Dub, Petr; Spousta, Jiří; Varga, Peter; Šikola, Tomáš (Optical Society of America, 2017-07-05)
  Scanning near-field optical microscopy (SNOM) in combination with interference structures is a powerful tool for imaging and analysis of surface plasmon polaritons (SPPs). However, the correct interpretation of SNOM images ...
 • Invited Article: Direct phase mapping of broadband Laguerre-Gaussian metasurfaces 

  Faßbender, Alexander; Babocký, Jiří; Dvořák, Petr; Křápek, Vlastimil; van der Linden, Stefan (AIP Publishing, 2018-11-01)
  We report on the fabrication of metasurface phase plates consisting of gold nanoantenna arrays that generate Laguerre-Gaussian modes from a circularly polarized Gaussian input beam. The corresponding helical phase profiles ...
 • Kvantový popis superzářivosti emitorů s plazmonicky zprostředkovanou interakcí 

  Olivíková, Gabriela
  Superzářivost je zesílení rychlosti spontánní emise, které má původ ve vzájemné vazbě mezi emitory. Tato práce se zabývá superradiancí skupiny emitorů, které jsou vzájemně vázány skrz plazmonickou nanočástici. Plasmonem ...
 • Limits of Babinet’s principle for solid and hollow plasmonic antennas 

  Horák, Michal; Křápek, Vlastimil; Hrtoň, Martin; Konečná, Andrea; Ligmajer, Filip; Stöger-Pollach, Michael; Šamořil, Tomáš; Paták, Aleš; Édes, Zoltán; Metelka, Ondřej; Babocký, Jiří; Šikola, Tomáš (Springer Nature, 2019-12-01)
  We present an experimental and theoretical study of Babinet’s principle of complementarity in plasmonics.We have used spatially-resolved electron energy loss spectroscopy and cathodoluminescence to investigate electromagnetic ...
 • Luminiscence polovodičů studovaná rastrovací optickou mikroskopií v blízkém poli 

  Těšík, Jan
  Práce je zaměřena na studium luminiscence atomárně tenkých vrstev chalkogenidů přechodných kovů (např. sulfid molybdeničitý MoS2). V experimentální části se věnuje připravě atomárně tenké vrstvy polovodivých chalkogenidů ...
 • Silná vazba v plazmonických anténách 

  Beneš, Adam
  Lokalizované povrchové plazmony vznikající při osvitu kovových nanostruktur koncentrují světlo do velmi malých objemů, kde kterých mohou interagovat s~dalšími nanoobjekty. Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu kovových ...
 • Využití kovové sondy pro ovládání optických procesů a zobrazování v blízkém poli 

  Gallina, Pavel
  Hlavním předmětem této diplomové práce jsou elektromagnetické simulace pomocí metody konečných prvků (FEM) k vyšetření vlivu grafenu na hrotem zesílenou Ramanovu spektroskopii (TERS) a povrchem zesílenou infračervenou ...