Now showing items 1-8 of 8

 • Business Intelligence řešení pro společnost 1188 

  Kříž, Jan
  Cílem této diplomové práce je vytvoření Business Intelligence řešení pro společnost 1188. Na základě výsledného Business Intelligence řešení bude umožněno managementu společnosti vykonávat přesnější rozhodnutí, která se ...
 • Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmonie 

  Kříž, Jan
  Návrh koncertního sálu v poloze Moravského náměstí, kde se do roku 1945 nacházel tzv. Německý dům s koncertním sálem. Návrhem jednoduchá, kvádrová hmota s celoprsklenuo, prolamovanou fasádou. Sál uvnitř dispozice, jakožto ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Kříž, Jan
  Návrh galerie architektury, umění a designu. Budova se nachází v nárožní poloze ulic Koliště a Milady Horákové. Okolní zástavba tvoří hranici městského okruhu s pásem zeleně se solitéry veřejných budov. Vlastní návrh sestává ...
 • Návrh konceptu účinné přípravy expatriotů na jejich působení v České republice 

  Engl, Ondřej
  Diplomová práce má za cíl navrhnout koncept účinné přípravy expatriotů na jejich působení v České republice. K dosažení tohoto cíle byla zvolena kombinace studia relevantních teoretických rámců a provedení vlastního výzkumu ...
 • Návrh modelu Oracle BI jako nástroje pro podporu rozhodování 

  Kříž, Jan
  Tato práce se zabývá tématem velmi moderní a intenzivně se rozvíjející oblasti Business Intelligence a vysvětlením pojmů souvisejících. Dále popisuje užitečnost nástrojů Business Intelligence, které pomáhají vedoucím ...
 • Návrh pracoviště obsluhy obráběcího centra 

  Kříž, Jan
  Předložená práce obsahuje parametry a pravidla důležité pro návrh rozhraní mezi obrábě- cími centry a jeho obsluhou. Veškeré informace byly získány rešerší v odborné literatuře a technických normách a následně setříděny ...
 • Podnikatelský plán pro založení prodejny se zdravou výživou 

  Šušková, Martina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu na založení prodejny se zdravou výživou a raw cukrárnou v Šumperku. Na základě teoretických poznatků a zpracovaných analýz vnějšího i vnitřního okolí podniku je ...
 • Tvorba datového skladu a reportovacích služeb 

  Zduba, Andreas
  Cílem této diplomové práce je návrh a vývoj řešení pro podporu rozhodování (Business Intelligence) pro společnost Toprecepty.cz. Díky tomuto řešení získá management společnosti podklady založené na analytických informacích ...