Now showing items 1-4 of 4

 • Hluk vznikající v turbodmychadlech spalovacích motorů 

  Kříž, Radim
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vznik hluku v turbodmychadlech spalovacích moto-rů. Nejprve je popsána konstrukce turbodmychadel. Další část se zabývá pojmem zvuku a následně se zabývá problematikou hluku v turbodmychadlech. ...
 • Interaktivní segmentace medicínských obrazových dat 

  Kříž, Radim
  Práce se zabývá možnostmi interaktivní segmentace medicínských obrazových dat pomocí knihovny ITK a segmentační metody level-set. Dále diskutuje možnosti interaktivního ovlivnění průběhu segmentace pomocí uživatelem ...
 • Návrh sacího systému přeplňovaného motoru Formule Student 

  Kříž, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou sacího systému přeplňovaného zážehového mo-toru Formule Student. Práce obsahuje stručný popis sacího systému běžného vozidla a sacího systému vozidla Formule student. Součástí práce ...
 • Uniform Marker Field na válci 

  Kříž, Radim
  Práce se zabývá rozšířením Uniform marker fields o možnost detekování na válci. V úvodu pojednává obecně o rozšířené realitě se zaměřením na systémy využívající markery. Diskutuje současné state-of-the-art systémy a jejich ...