Now showing items 1-19 of 19

 • Aktuátory pro vzdušný průzkumný prostředek 

  Mazal, Ctibor
  Tato práce obsahuje popis činnosti BLDC motoru, jeho řízení pomocí různých metod spínání tranzistorů frekvenčního měniče. Dále obsahuje návrh nového řešení řízení za pomocí frekvenčních měničů, možnosti programování této ...
 • Autonomní řídicí systém mobilní platformy 

  Kříž, Vlastimil
  Práce se zabývá návrhem a realizací autonomního řídícho systému pro mobilní platformu – autodráhové autíčko - pro soutěž Freescale Race Challenge 2009. Cílem je navrhnout a prakticky realizovat takový řídící systém, který ...
 • Dálkově ovládaný kolový robot 

  Ruhás, Sándor
  Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením kolového robotu na dálkové ovládání. První část práce obsahuje základní úvod do robotiky. Poté se čtenář seznámí se všemi kroky návrhu, které byly provedeny. Samotná konstrukce je ...
 • Inerciální navigační jednotka 

  Kulka, Branislav
  Táto práca sa zaoberá odhadom orientácie malých lietajúcich robotov s využitím cenovo nenáročných, miniatúrnych inerciálnych a magnetických senzorov. Je použitý rozšírený Kalmanov filter využívajúci kvaternión, ktorý ...
 • Jízda po čáře pro reklamní robot FEKT VUT v Brně 

  Feik, Tomáš
  Úkol této práce je implementovat do podvozku reklamního robotu FEKT v Brně (FEKTBOT) modul, umožňující pohyb po předem definované trase. Je potřeba kvalitně snímat intenzitu magnetického pole z magnetické pásky, kterou je ...
 • Modul jízdy po čáře pro reklamní robot FEKT VUT v Brně 

  Feik, Tomáš
  Úkol této práce je implementovat do podvozku reklamního robotu FEKT v Brně (FEKTBOT) modul, umožňující pohyb po předem definované trase. Je potřeba kvalitně snímat intenzitu magnetického pole z magnetické pásky, kterou je ...
 • Optimalizace výběru aktuátorů pro vzdušný průzkumný prostředek 

  Vítek, Milan
  Cílem této práce je vytvoření doporučení pro výběr motorů, vrtulí a baterií pro vícemotorové létající prostředky, jež budou při dané konfiguraci optimální s ohledem na předpokládanou délku letu a dosažitelnou dynamiku. V ...
 • Palubní počítač pro elektrickou koloběžku 

  Stříteský, Vladimír
  Cílem práce je objasnit návrh palubního počítače pro elektrickou koloběžku. Jsou zde stručně popsány jednotlivé části, ze kterých byla elektro-koloběžka postavena. V rámci práce je vytvořena počítačová simulace akcelerace ...
 • Právní aspekty provozu bezpilotních letadel - dronů 

  Kříž, Vlastimil (Automa - Časopis pro automatizační techniku, 2016-01-26)
  V souvislosti s bouřlivým rozvojem bezpilotních prostředků je třeba pro zajištění bezpečnosti jak jejich, tak jejich okolí vytvořit pravidla pro jejich provoz. Na to reagují státy i mezinárodní organizace legislativou pro ...
 • Řídicí systém podvozku robotu 

  Řezníček, Radek
  Tato práce se zabývá řízením mobilního robotu s diferenciálním podvozkem, který využívá operační systémem reálného času. Úvodní část je zaměřena na teoretický popis robotu a jeho původního firmwaru. Praktická část se zabývá ...
 • Řídicí systém podvozku robotu 

  Jiruška, Jiří
  Tato práce se zabývá bezdrátovým řízením mobilního robotu. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá návrhem a implementací komunikačního protokolu, založeném na standardu IEEE 802.15.4, který má za úkol ...
 • Řídicí systém vzdušného průzkumného prostředku pro vnitřní prostředí 

  Kříž, Vlastimil
  Práce se zabývá vícerotorovými vrtulníky, známými jako koptery. V první části je proveden přehled exitujících řešení a je vybrána vhodná platforma pro použití jako vzdušného průzkumného prostředku. V další části je vytvořen ...
 • Řídící deska pro kvadrokoptéru 

  Tilgner, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací řídicí desky pro dron typu quadrotor. Cílem práce je navrhnout a vyrobit řídicí jednotku schopnou stabilizace dronu a komunikace s nadřazeným systémem. Předpokládá se použití ...
 • Řízení modelu protokolem CAN 

  Procházka, Matěj
  Tato práce se zaměřuje ve významu technického textu na protokol CAN, jeho návrhu pro komunikaci s robotickým podvozkem. V první části práce obsahuje obecné informace o protokolu CAN a jeho nastavení a také náhled s jakými ...
 • Řízení pneumatických svalů 

  Michna, Jakub
  Práce se zabývá vlastnostmi McKibbenova pneumatického svalu a identifikací parametrů vytvořeného modelu pneumatického svalu. Pro identifikaci parametrů vytvořeného modelu pneumatického svalu je pouţita Matlabovská funkce ...
 • Univerzální řídicí systém pro quadrocopter 

  Gábrlík, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace univerzálního řídicího systému pro létající robot typu quadrocopter. Její první část se zabývá způsoby, jakými lze řešit program pro mikrokontrolér. Zvláštní pozornost je ...
 • Vylepšení způsobu chůze a ovládání 6-nohého kráčejícího robotu Černá vdova 

  Krejsa, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení, ovládání a vzdáleného programování šestinohého kráčejícího robota. Je rozdělena do šesti kapitol. V úvodu se zabývá teorií vzdáleného programování. Druhá část rozebírá možné ...
 • Využití robotického manipulátoru pro simulaci stisků dotykového displeje 

  Tatýrek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá volbou a popisem robotického manipulátoru pro simulaci doteků. Je rozebrán návrh tvaru, volba materiálu a výroba efektoru pro simulaci stisku dotykového displeje prstem. V práci je popsána ...
 • Výšková stabilizace quadrotoru 

  Ligocki, Adam
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat vertikální stabilizaci drona vyvinutého na Ústavu automatizace a měřicí techniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. Práce se postupně zabývá rešerší ...