Now showing items 1-2 of 2

  • Nové materiály ve svařování 

    Křížek, Stanislav
    Bakalářská práce zpracovaná v rámci studia oboru B2339 se zabývá svařitelností nových typů ocelí, zejména ocelí vysokopevnostních. Jde o literární studii zahrnující problémy svařitelnosti, tj. na vliv tepelně deformačního ...
  • Projekt centralizace výroby mosazných klecí pro valivá ložiska 

    Křížek, Stanislav
    Diplomová práce se zabývá centralizací výroby mosazných ložiskových klecí ve firmě ZKL Hanušovice, a.s. První část je zaměřena na popis stávající situace výrobního procesu, který má v současné době řadu nevýhod. Z těchto ...