Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Křížová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Kverneland Group Czech, s. r. o. Cílem této práce je analyzovat finanční situaci společnosti a navrhnout možnosti pro zlepšení finanční situace. První část ...
 • Marketingová strategie restaurace U Kotvy 

  Křížová, Michaela
  Tato diplomová práce popisuje marketingovou strategii restaurace U Kotvy. V první kapitole se zabývá teoretickými poznatky marketingu, marketingových strategií, marketingových strategií v oblasti služeb a internetovým ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti GEODIS Brno 

  Křížová, Michaela
  Tato bakalářská práce popisuje návrh komunikačního mixu geodetické společnosti GEODIS BRNO. V první části se zabývá teoretickými poznatky marketingu, komunikace a nástroji komunikačního mixu. Dále analyzuje současný stav ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Křížová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Nová Buková v letech 2004 - 2007. Cílem této práce je analyzovat příjmy a výdaje jejího rozpočtu a zhodnotit hospodaření obce. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky ...