Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce a analýza pohybu očí 

    Křístek, Jakub
    Tato práce se zabývá pohyby očí, problematikou jejich snímání a zpracováním vzniklých biosignálů. V teoretické části je popsána anatomie a elektrofyziologie oka, okohybné svaly, jejich pohyby a jsou stručně popsány i jiné ...
  • Rozpoznávání ručně kreslených objektů 

    Křístek, Jakub
    Tato práce se zabývá rozpoznáváním ručně kreslených objektů, které vznikly kresbou psychicky postižených dětí. Cílem je klasifikovat geometrická primitiva objektů do tříd, aby byly vykresleny spolu s idealizovaným tvarem ...