Now showing items 1-3 of 3

 • Přístupový systém využívající BodyCom technologii 

  Křístel, Jan
  Tato magisterská práce je primárně zaměřena na návrh BodyCom elektronického přístupového systému. V první části je popsán princip BodyCom technologie a vliv na lidský organizmus. Další část práce rozebírá možnosti samotné ...
 • Výběr informačního systému 

  Ilgner, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro malý podnik působící v odvětví truhlářství a výroby nábytku. V práci je položena teoretická opora ve smyslu uvedení do problematiky informačních systémů. ...
 • Zabezpečovací zařízení s GSM modulem 

  Křístel, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zkonstruování elektronického zabezpečovacího zařízení s GSM modulem. Zabezpečovací zařízení je zaměřeno na ochranu bytových a nebytových prostor. První část práce se zaměřuje na rozbor detektorů ...