Now showing items 1-1 of 1

  • Strategie rozvoje malé firmy 

    Navrátil, Jiří
    Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malé firmy. Nejprve sepisuje teoretické podklady, které slouží jako znalostní opora pro další části práce. Následně provádí analýzu společnosti za pomocí metod strategického ...