Now showing items 1-4 of 4

 • Bezkontaktní snímač krouticího momentu 

  Křemen, Jan
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vypracovat z koncepční studie a experimentálního funkčního vzorku zařízení pro bezkontaktní měření krouticích momentů základní projekční návrhy a kontroly dimenzí klíčových komponent ...
 • Transtibiální protéza pro rekreační plavání 

  Křemen, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí aktivní transtibiální protézy pro rekreační plavání. Jejím cílem je vytvořit funkční vzorek takovéto protézy. Zařízení bude pacientovi primárně sloužit k pohybu ve vodě – bude ho mít ...
 • Vliv niklu na mechanické vlastnosti ADI 

  Křemen, Jan
  Tato bakalářská práce zkoumá vliv niklu na mechanické vlastnosti ADI. Zabývá se také mikrostrukturou, vlivem strukturních složek a doby izotermické transformace na mechanické vlastnosti ADI.
 • Vliv žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostích ocelí 

  Křemen, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Žárové zinkování nepříznivě ovlivňuje mechanické vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Tato práce se také zabývá vlivem žárového ...