Now showing items 1-20 of 22

 • Algoritmy řazení v jazyce C 

  Vaněk, Jiří
  Tato práce se zabývá řadicími algoritmy z pohledu jejich studia. Jejím účelem je poskytnout studentům materiály, které jim mohou pomoci v pochopení těchto algoritmů. Práce se skládá z přepsání části studijní opory předmětu ...
 • Ambulantní systém založený na IZIP a jeho zabezpečení 

  Janečka, Lukáš
  Tato práce pojednává o analýze, návrhu a implementaci zjednodušeného ambulantního informačního systému praktického lékaře komunikujího se systémem IZIP. Při návrhu systému je užita architektura Model-View-Controller, ...
 • BiBTeX styl pro ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 

  Pyšný, Radek
  Tato práce popisuje průběh vytváření bibliografického stylu pro nástroj BibTeX, pomocí něhož lze v LaTeXu sázet bibliografické citace v souladu s normou ČSN ISO 690. V úvodu práce je proveden rozbor ČSN ISO 690. Následuje ...
 • Bounded model checking v nástroji Java PathFinder 

  Dudka, Vendula
  Diplomová práce je věnovaná aplikaci formální metody bounded model checking pro automatickou opravu chyb. Oprava se specializuje na chyby spojené se souběžností. Práce je zaměřena na programy napsané v jazyce Java, a proto ...
 • Demonstrační program metod řazení v jazyce C 

  Pernica, Lukáš
  V oboru informačních technologií je jednou ze základních dovedností každého programátora zvládnutí problematiky řadicích algoritmů. Řadicí algoritmy jsou využívány ve velmi širokém rozmezí a i když se v každém programovacím ...
 • Etické a právní otázky spojené s IT 

  Žila, Milan
  Práca pojednáva o probléme softwarového pirátstva. Analyzuje právne hľadisko na problematiku softwarového pirátstva a autorský zákon, popisuje možnosti ochrán proti kopírovaniu a dopad softwarového pirátstva na spoločnosť. ...
 • Frontend pro generátor testovacích dat 

  Naňo, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a vývojom webovej aplikácie Dataster, ktorá umožňuje generovať dáta pre účely testovania softvéru. Webová aplikácia je súčasťou platformy Testos, ktorá sa zaoberá automatizovaním ...
 • Heuristické řešení plánovacích problémů 

  Novotná, Kateřina
  Tato práce se zabývá metaheuristickými algoritmy a jejich implementací do nástroje Drools Planner. Drools Planner je open source nástroj pro řešení optimalizačních problémů. V této práci je popsán návrh a implementace ...
 • Konjunkce a disjunkce ve fuzzy logice 

  Havlena, Vojtěch
  Tato práce se věnuje triangulárním normám a jejich zobecněním - uninormám, zejména jejich transformacím pomocí jednotkové funkce, a také modelování fuzzy logické konjunkce a disjunkce na základě empirických dat. Byly ...
 • Modul pro komunikaci s portálem České daňové správy 

  Havlena, Jan
  Bakalářská práce "Modul pro komunikaci s portálem České daňové správy" má za cíl vytvoření modulu pro komunikaci s portálem České daňové správy (ČDS) a implementování jedno pilotní elektronické podání přiznání na tento ...
 • Nástroj pro správu Active Directory 

  Radimák, Samuel
  Jedným z kľúčových faktorov v oblasti informačných technológií sú ľudia. Ľudia v zamestnaní často používajú rôzne zdroje, ktoré im daná firma ponúka, pričom tieto zdroje je možné nájsť v rôznych tvaroch a veľkostiach - ...
 • Negace ve fuzzy logice 

  Dekrét, Lukáš
  Táto práca sa venuje fuzzy logickým spojkám, najmä negátorom, ich vlastnostiam a konštrukciám. Zamerali sme sa aj na trojuholníkové normy a konormy, teda na funkcie, ktoré sa často používajú na modelovanie fuzzy konjunkcie ...
 • Ověření možností migrace z architektury REST API do jazyka GraphQL 

  Parma, Pavel
  Cílem této práce je porovnat dvě technologie používané k implementaci webových služeb a zjistit, zdali je novější technologie připravená k využití a za jakých podmínek. Jedná se o architektonický styl zvaný REST a dotazovací ...
 • Porovnání programů pro plánování rozvrhů a zkoušek 

  Kubalcová, Monika
  Tato práce se zabývá rozebráním problematiky rozvrhování na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je zaměřena především na tvorbu rozvrhů hodin a plánováním zkoušek pro studenty. Nejprve je ...
 • Predikce povahy spamových krátkých textů textovým klasifikátorem 

  Drápela, Karel
  Práce se zabývá kategorizací krátkých spamových textů v SMS zprávách. V první části práce jsou shrnuty aktuální přístupy k textové klasifikaci a následuje popis nejpoužívanějších klasifikátorů. V dalších kapitolách je ...
 • Přesné heuristiky pro vkládání šumu v nástroji SearchBestie 

  Kozák, David
  Tato práce se zabývá efektivními způsoby testování vícevláknových programů psaných v jazyce Java. Pro zvýšení šance na odhalení časově závislých chyb se využívá techniky vkládání šumu, kdy dochází ke vložení dalších instrukcí ...
 • Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy 

  Trávniček, Jan
  Práce pojednává o tvorbě domácích úloh pro předmět Algoritmy. Nejvýznamnější část tvoří tři nově implementované domácí úkoly. Součástí práce je i modifikování části systému pro automatické zadávání a vyhodnocování domácích úloh.
 • Software pro správu reklamních ploch v tiskovinách 

  Maleček, Václav
  Tato diplomová práce popisuje vývoj informačního systému pro správu reklamních ploch v tiskovinách včetně úvodu do problematiky, definice požadavků, návrhu, implementaci a diskuzi o plánovaných rozšířeních aplikace. Při ...
 • Statická analýza Java programů 

  Vyvial, Pavel
  Projekt SHADOWS se zabývá vývojem software, který je schopen automaticky opravovat chyby v programech. Po každé opravě je třeba zjistit, zda opravná akce úspěšně odstranila chybu a nezanesla do kódu chybu novou, mnohem ...
 • Šachový program pro různé varianty šachů 

  Jadrníček, Zbyněk
  Tato práce popisuje postup při tvorbě šachového programu umožňujícího hru člověka proti počítači. V první části jsou vysvětlena pravidla šachů, další se věnují umělé inteligenci. Práce se zabývá netradičními variantami ...