Now showing items 1-2 of 2

  • Internet a sociální sítě jako nástroje pro současné marketingové kampaně 

    Křenek, Lukáš
    Záměrem této práce je analyzovat nové praktiky používané při plánování marketingových kampaní. Zřetel je dán zejména na použití internetu a sociálních sítí, které zaznamenávají v posledních letech značný růst počtu uživatelů. ...
  • Význam cizích jazyků pro přijetí na pracovní pozici 

    Křenek, Lukáš
    Tato práce poukazuje na skutečnost, jak důležitá může být znalost cizích jazyků pro přijetí na pracovní pozici, o kterou usilujeme již studováním vysoké školy. Popsána je paměť, učení, zapomínání a rovněž metody, podle ...