Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh podnikového finančního plánu 

    Křenková, Jana
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, jejichž znalost je pro sestavení finančního plánu nezbytná. Následně je práce zaměřena na ...