Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce hran pomocí neuronové sítě 

    Křepský, Jan
    Využití umělých neuronových sítí v digitálním zpracování obrazu není žádnou novinkou. Předmětem této práce je navrhnout a implementovat hranový detektor na bázi neuronové sítě, zjistit, jak moc je použití tohoto přístupu ...
  • Rekurentní neuronové sítě v počítačovém vidění 

    Křepský, Jan
    Práce se zabývá využitím rekurentních neuronových sítí v oblasti počítačového vidění. V teoretické části jsou popsány základní poznatky o umělých neuronových sítích se zaměřením na rekurentní architektury. Dále jsou zde ...