Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza rizik pracovního prostředí ve výukových chemických laboratořích 

    Křištof, Adam
    Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik a na dodržení zákonných předpisů pro práci ve výukových laboratoří Fakulty chemické VUT v Brně. K posouzení byl využit vlastní úsudek založený na práci v daných praktikách, pro ...
  • Energetické materiály na bázi nitramidů 

    Křištof, Adam
    Homolytická disociace vazby N-NO2 reprezentuje primární proces štěpení energetických materiálů pod vlivem tepelných účinku, nárazu, otřesu a elektrické jiskry. Štěpení vazby u nitramidů charakterizují jak homolytická vazebná ...