Now showing items 1-2 of 2

  • Lávka pro pěší přes řeku Moravu, Mikulčice - Kopčany 

    Bílek, Jaroslav
    Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu. Jedná se o návrh nové konstrukce. Návrh je proveden ve dvouch alternativách. Aletrnativa 1: Lávka je trojpolová, ...
  • Přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku 

    Smělíková, Petra
    Předmětem diplomové práce je rozpracování studie přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku. Jedná se o pětipolový ocelový trámový silniční most s dolní mostovkou, který převádí komunikaci III. třídy. Statický systém ...