Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh výrobního procesu součásti "přepouštěcí ventil" v několika variantách 

    Křivánková, Lenka
    Bakalářská práce se zabývá návrhem výrobního procesu pro strojní součást přepouštěcí ventil. Obsahuje konstrukční rozbor, výběr materiálu, porovnává vybrané způsoby výroby, jako jsou odlévání, frézování a řezání laserem, ...
  • Řešení jednoúčelového postupového nástroje 

    Křivánková, Lenka
    Diplomová práce se zabývá návrhem jednoúčelového postupového nástroje pro výrobu plechové součásti. Obsahuje rozbor technologií, kterých nástroj využívá, výpočet důležitých veličin, jako jsou střižná vůle, poloměr ohybu, ...